گل آرایی

چه دسته گلی مناسب است؟

وقتی تصمیم گرفتید از حجم جیب، کیف یا حساب بانکی تان کم بکنید و از گل فروش محله تان یا محله دخترخانم گل بخرید؛ هر گلی با هر رنگی که دوست داشتید، نخرید. در کتاب یاد شده آمده است:« بهتر … ادامه مطلب

0نظرات